‘Ben kazanayım sen kaybet’ anlayışı tüm dünyada iflas etti

 

Gelişmiş ülkelerin 2008 yılında patlak veren ekonomik krize buldukları çözümlerden biri de, bu sorunu çeşitlendirerek dünyanın tamamına yaymak oldu. Başta silah olmak üzere ellerinde birikmiş olan stokları bu sayede eritmeyi başardılar.

Gelişmiş ülkeler için kendi coğrafyalarının uzağında gerçekleşen savaşlar pazar olma özelliği dışında pek ehemmiyet taşımamaktadır. Hatta bu savaşların gizli sponsorları durumundalar.

İran yeni pazarlar arayan çok uluslu markaların imdadına tam zamanında yetişerek tüm Ortadoğu’da güç dengelerinin yeniden dizayn edilmesine zemin hazırlarken, kendi zeminini de güçlendirdi.

Dünya küresel ekonomik krizin nekahet döneminde iyileşme umudunu yükseltirken, savaşlar, açlık-yoksulluk, dinler arası diyalog eksikliği, farklılıklara karşı tahammülsüzlük, güç odaklanmaları, kültürler arası çatışma, etik değerler ve ahlaki yozlaşma, mülteciler ve göç sorunu gibi devasa sosyo-ekonomik sorunların çözümü konusunda mesafe alamadı. Petrolde Peak-oil noktasına ulaşılması ve fiyatların 15 yıl öncesindeki seviyeleri görmesi, su krizi, türlerin yok olması ve bio çeşitliliğin azalması, küresel iklim değişiklikleri ve ısınma, yeni biyolojik hastalıklar gibi herkesi ilgilendiren sorunlarla da baş edilmeli.

Kendi çıkarına odaklanmış (win-lose), adalet ve haktan yoksun (win-lose), tek taraflı, yıkıcı ve zalim (lose-lose) ben kazanayım sen kaybet paradigması tüm dünyada iflas etmiştir.

Gücü eline geçirenlerin iktidarlarını hakim ve sürekli  kılmak için kargaşa ve kaos çıkartıp, insanları aşırı uçlarda kutuplaştırarak muhalif ve arada kalanları ezerek, iktidarı ve ülkeyi ayakta tutmaları mümkün değildir.

Dünyanın en komplike bölgesinde herkesin gözü üzerinde bir ülke olan Türkiye, sahip olduğu önemli değerler vasıtasıyla küresel dünyayı hem etkileyen aynı oranda da etkilenen bir ülke konumundadır.

Global sorunları her gün çeşitlenerek büyüyen, kendi iç sorunlarını da bunlara ilave eden Türkiye’nin, zaman geçtikçe ağırlaşan bu sorunları çözmesi düne göre daha da zorlaşmıştır.

Dünya ve Türkiye’nin içinde bulunduğu bu darboğazdan çıkabilmesi; adil, hoşgörülü, şeffaf, çok kültürlü, karşılıklı faydaya odaklanmış yeni bir paradigma ile mümkündür.

Türkiye’nin yeni bütüncül sürdürülebilir bir kalkınma modeli oluşturmasına, rekabet gücünün geliştirilmesi, bilgi ve inovasyon stratejilerinin belirlenmesi, yeni bir siyasi mimari oluşturulması, küresel alanda imaj ve algısının düzeltilmesine, bütün bunları sağlayabilmek için de demokratik laik hukuk sisteminin yeniden inşasına, katılımın yaygınlaştırılması ve demokratik sistemin güçlendirilmesine ihtiyaç vardır.

Bir ülkenin rekabet gücü ve ekonomik başarısı yaşam standartlarının verimliliği, demokrasi ve eğitim sisteminin kalitesi ile mümkündür.

AB ve ABD ise gelişmek isteyen ülkelerde güçlü bir demokrasiyi değil kendilerinin güdebilecekleri ve yuları ellerinde olan, emri altındaki otoriter rejimleri tercih eder ve destekler.

Türkiye otoriter çözümlerin oldubittisi, ali cengiz, Hacivat-Karagöz ve algı oyunlarıyla topyekûn bir   halüsinasyonla oyalanırken, ülke kaynaklarının  tapusunun haksız ve hukuksuzca belli bir kesimin üstüne yapılmasından ne haberdar oldu ne de karşı durabildi.

Bir ülkede olup biteni anlamanın yolu cebinin ve canının yanması olmamalı.

Bir ülkenin bütün ekonomik ve sosyal parametreleri negatife dönmüşse herkes dilsiz birer şeytana dönüşse dahi; o ülkede herkes için tehlike çanları çalmaya başlamış demektir.

Susmak ve görmezden gelmek sizi tarafsız ve itibar sahibi yapmaz, sadece insan olarak görünmez yapar.

Fazla kilolardan mı şikayetçisiniz? O halde neden mide küçültme ameliyatı nı denemiyorsunuz. mide küçültme ameliyatı, zayıflamak isteyenler için kesin bir çözüm sunuyor. Üstelik çok kısa bir süre içersinde hayal ettiğiniz kilolara kavuşabilirsiniz.
Onlarca birbirinden farklı ribon çeşidiyle firmamız, sizlere en kaliteli ürünü en uygun fiyatlardan vermeyi amaçlıyor. Resin ribonlar daha çok sentetik ve plastik etiketler için uygundur. Fiyatları Wax Resine göre daha pahalıdır. Resin ribon en dayanıklı ribon çeşididir. Aşınmaya, kimyasallara ve yüksek ısıya maruz kalacak etiketlerde tercih edilir.Tekstil baskılarında en ağır yıkamalara dayanıklı ribon olan resin ribon alkol testinde de çıkmamaktadır. Resin ribonla polyester, polimid, polipropilen ve polietilen etiketlere baskı yapmak mümkündür. Reçine oranı diğer türlere kıyasla en yüksek seviyededir. Karışımında karbon, bazı kimyasallar, reçine ve balmumu kullanılır. Wax Resin ribonlar adından da anlaşılacağı üzere wax ile resin kalite ribon arasındadır. Fiyat olarak wax ribonların ortalama olarak 2 katı fiyatında resin ribonların ise yarı fiyatındadır. Bazı barkod yazıcılar normalde kağıt bazlı etiketler üzerine baskı için wax ribon kullanılması gerekiyorken wax resin ribona ihtiyaç duyarlar. Bu durum barkod yazıcının baskı kafası ile alakalıdır. Wax ribon, genel amaç ile ekonomik olarak termal transferi yapılmasını sağlayan ribon çeşididir. Kağıt bazlı etiketlere baskı alırken kullandığımız wax ribonlar uygun fiyatları ile de baskı maliyetini düşüren ribon çeşididir. Plastik bazlı etiketler hariç diğer tüm etiketlerin %90′ ına yakınına wax ribon ile baskı alabilirsiniz.
Caminin önünde ve iki yanında geniş cami halısı dış avlusu olup bunun çevresi pencereli duvarlarla çevrilidir. Bu avulya 3 ü cephede olmak üzere, 8 kapıdan girilir. Şadırvan avlusu, 26 adet granit mermer ve porfir sütuna oturtulmuş, 30 kubbeyle çevrili geniş alandır. Mermer döşemeli bu geniş sahanın ortasında 6 mermer sütunlu şadırvan, sahanın azametini gösterir. Şadırvanın kemerleri, kabartma olarak Rumi geçmelerle ve köşebentleri, kabartma, lale ve karanfil motifleriyle bezelidir. İç avluya, biri cepheden ikisi yandan olmak üzere herbiri merdivenli 3 kapıdan girilmektedir. Bu kapılarla dış avlunun cümle kapısı, ozamana kadar benzeri görülmemiş bronz kapılardır. Kubbeden aşağı doğru indikçe mekan yayılmaktadır. Bu piramidel yükselme ve yayılma sonucunda göz yanlara ve yukarıya doğru aynı mesafelere ulaşmaktadır. Bu özelliklerden dolayı, mekanın neresinde olursanız olun, bütün mekana hakim görüş sağlarsınız. Kubbe yaklaşık olarak 43 metre yükseklikte ve köşeleri pandantifle doldurulmuş 4 muazzam kemer üzerine oturtulmaktadır. Caminin su basmanı üzerinde olması ve kubbe yüksekliği nedeniyle pencereleri oldukça fazladır. Böylece caminin içini süsleyen binlerce çini ve kalem işleri tatlı ışık altında görülmektedir. Caminin içindeki en önemli unsur, ince işçilikle yontulmuş mermerden yapılma mihraptır. Bitişik duvarları, seramik çinilerle kaplanmıştır fakat çevresindeki çok sayıdaki pencere onu daha az ihtişamlı gösterir. Mihrabın sağında, Caminin en kalabalık halinde dahi olsa, herkesin imamı rahatça duyabileceği şekilde dekore edilmiş mimber bulunur. Caminin içi her katında alçak düzeyde olmak üzere 50 farklı lale deseninden üretilmiş 20binden fazla çini ile döşenmiştir. Alt seviyelerdeki çiniler, geleneksel galerideki çinilerin desenleri çiçekler meyveler ve servilerle gösterişli ve ihtişamlıdır.
mide küçültme ameliyatı, zayıflamak isteyenler için kesin bir çözüm sunuyor. Üstelik çok kısa bir süre içersinde hayal ettiğiniz kilolara kavuşabilirsiniz.
tüp mide, mide küçültme ameliyatı